Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ ba, 14/12/2021, 8:20
Lượt đọc: 52

V/v hướng dẫn chuyên môn giáo dục Trung học "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

V/v hướng dẫn chuyên môn giáo dục Trung học "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87