Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Đang online: 3
Hôm nay : 178
Hôm qua : 155
Tuần này : 544
Tuần trước : 1,153
Tháng này : 42,810
Tháng trước: 38,890
Tất cả : 458,834

164