Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Đang online: 12
Hôm nay : 98
Hôm qua : 155
Tuần này : 464
Tuần trước : 1,153
Tháng này : 42,730
Tháng trước: 38,890
Tất cả : 458,754

164