Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Đang online: 10
Hôm nay : 163
Hôm qua : 155
Tuần này : 529
Tuần trước : 1,153
Tháng này : 42,795
Tháng trước: 38,890
Tất cả : 458,819

164