Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ sáu, 10/12/2021, 8:50
Lượt đọc: 29

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86