Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ hai, 4/10/2021, 10:10
Lượt đọc: 51

Kế hoạch Học tập suốt đời của Phòng Giáo dục

Kế hoạch Học tập suốt đời của Phòng Giáo dục

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

164