Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ ba, 14/12/2021, 8:19
Lượt đọc: 70

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và máy tính cầm tay

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và máy tính cầm tay

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164