Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ tư, 5/5/2021, 20:49
Lượt đọc: 170

So sánh tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 ở TP.HCM của năm 2020 và năm 2021 --- nguồn từ báo Tuổi Trẻ ---

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

87