Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ năm, 19/8/2021, 18:45
Lượt đọc: 463

Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022

Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022

Tác giả: N.T.P.DUNG

Tin cùng chuyên mục

164