Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ sáu, 4/6/2021, 8:44
Lượt đọc: 476

Báo cáo Tổng kết (Online) trường THCS Vân Đồn năm học 2020 - 2021

Báo cáo Tổng kết (Online) trường THCS Vân Đồn năm học 2020 - 2021

Tác giả: N.T.P.DUNG

Tin cùng chuyên mục

87