Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ ba, 21/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 342

Dặn dò bài tập môn Địa lý 8 +9_Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung

Dặn dò bài tập môn Địa lý 8 +9_Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài tập về nhà môn Địa 9

Trả lời câu 2 trang 128 sách giáo khoa

______________________________________________________________

Bài tập về nhà với Địa 8

Em hãy sưu tầm một số bài thơ, bài ca dao, bài hát ca ngợi đất nước ta.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164