Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ hai, 20/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 402

Bài tập Ngữ Văn lớp 8_Thầy Trần Xuân Tiến

Bài tập Ngữ Văn lớp 8_Thầy Trần Xuân Tiến

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN NGỮ VĂN (KHỐI LỚP 8)

 

Tuần 06 đến 12/4/2020:

Thành phố nơi em đang sinh sống có rất nhiều di tích lịch sử hoặc cảnh đẹp nổi tiếng. Em hãy viết một văn bản ngắn để thuyết minh về một địa điểm mà em thích nhất.

 

Tuần 13 đến 19/4/2020:

Hãy thuyết minh một phương pháp (cách làm) một món ăn truyền thống trong ngày Tết cổ truyền dân tộc.

 

Tuần 20 đến 26/4/2020:

Qua bài “Chiếu dời đô”, em hãy viết một đoạn văn chứng minh “Lí Công Uẩn là một vị vua có tấm lòng yêu nước thương dân”.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86