Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

LÊ THỊ THÙY
LÊ THỊ THÙY

Ngày sinh: 19/8/1979

Dân tộc: KINH

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: trường THCS Vân Đồn

Điện thoại cơ quan: 028.39401786

Điện thoại riêng: 0934190879

Phó Hiệu trưởng

TRƯƠNG THÚY UYÊN
TRƯƠNG THÚY UYÊN

Ngày sinh: 21/10/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long An

Trình độ :Đại học Sư phạm Ngữ văn

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.39401786

Điện thoại riêng: 039.767.8058

Email liên lạc: tructhuyenvd@gmail.com