Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ hai, 8/11/2021, 10:22
Lượt đọc: 63

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164