Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 THCS Nguyễn Huệthcsnguyenhueq4https://thcsnguyenhueq4.hcm.edu.vn1175
2 THCS Tăng Bạt Hổthcstangbathohttp://thcstangbatho.hcm.edu.vn725
3 THCS Khánh Hộithcskhanhhoihttp://thcskhanhhoi.hcm.edu.vn706
4 Trường THCS Vân Đồnthcsvandonhttps://thcsvandon.hcm.edu.vn520
5 THCS Chi Lăngthcschilanghttps://thcschilang.hcm.edu.vn301
6 THCS Quang Trungthcsqgtrungq4https://thcsqgtrungq4.hcm.edu.vn134

164